Toewijding - Dinsdag dichtdag #135


Life of devotion

Leven van toewijding

Where life is found

Waar leven wordt gevonden

A life has been given

Is een leven gegeven

Where you say yes to Him

Waar je toezegt aan hem

The world will rotate

Draait de wereld om

From the inside out

En binnenste buiten

You’ll be able to share your heart

Kan je met open armen

With open arms

Je hart delen

To give to many

Om te geven aan velen

What you’ve once received

Wat je eens hebt ontvangen

In an overflowing desire

In een overvloedig verlangen

Devoted to the narrow

Gewijd aan het smalle

The Way of Life

De Levensweg

That leads us Home

Leidt ons naar Huis

17 juli 2019

#dinsdagdichtdag #gedicht #versje

11 keer bekeken